Gebeurtenis op deze datum
Maankalender
Zonkalender
Ontdekking Nova SN 1572

De stad Groenlo en haar schependom liggen als een eiland in de heerlijkheid Borculo. Het gebied om de vesting Groenlo is het schependom Groenlo.

Voorjaar

datum onbekend

De stadhouder van Gelre, Gilles van Berlaymont (Spaansgezinde Hof) geeft opdracht om een kaart te laten vervaardigen van de niet afgemaakte vestingwerken van de stad Groenlo. De bouw van de vestingwerken is namelijk nog steeds niet afgerond, en dat baart het Hof van Gelre en Zutphen zorgen.

Mei

Groenlo krijgt een verzoek van het Hof van Gelre en Zutphen om knechten te werven om de stad te beschermen tegen de Geuzen. De stadhouder van Gelre stuurt dan ook een hopman naar Groenlo die gerechtigd is om knechten te werven voor Zijne Majesteit de Koning. Het stadsbestuur wordt verzocht om alle assistentie te verlenen aan deze hopman. Tevens schrijft de stadhouder dat de stad Groenlo waakzaam moet zijn. Invallen van Geuzen worden namelijk verwacht.

Juni

tussen 13 en 19 juni

Groenlo wordt door de Geuzen vrij gemakkelijk ingenomen. De vestingwerken zijn nog niet afgebouwd en de stad ligt open.

September

De pastoor van Groenlo maakt op 15 september een verslag over de plundering van Groenlo door troepen van graaf Willem van den Bergh. Daarbij wordt ook de Calixtuskerk van Groenlo geplunderd. Dit heeft plaatsgevonden in het voorjaar. De pastoor en het stadsbestuur van Groenlo vragen het Hof of de toelagen van de vicarissen die elders verblijven, aangewend mogen worden voor herstel van de geroofde goederen (de ornamenten, monstransen, kelken en koorboeken) uit de kerk in Groenlo.

penninghen tot restauration der ornamente[n], monstrantie[n] ende kelcken en[de] choerboecken waer van sy durch dese[n] troubel byd[en] gewapenen grave van[den] Berghe gantz beroofft

November

datum onbekend

Erich van Brunswijk (Spaansgezind) neemt met zijn troepen Groenlo in. Na het vertrek van de Geuzen worden te Groenlo Spaanse ruiters en voetvolk gelegerd. Erich van Brunswijk heeft in Duitsland troepen geworven om Don Frederik in het oosten van het kwartier van Zutphen te assisteren.

SN 1572

De supernova van 1572 behoort tot de belangrijkste verschijningen in de geschiedenis van de astronomie. De ‘nieuwe ster’ was twee weken lang overdag te zien met het blote oog. Eind november begon de helderheid van de ster af te nemen en veranderde ook de kleur langzaam van wit naar oranje-rood. De afname van de helderheid zette gestaag door maar het zou tot maart 1574 duren voordat hij niet meer met het blote oog was waar te nemen. In totaal kon de ster zo’n 16 maanden geobserveerd worden.

De ontdekking van SN 1572 hielp om oude modellen van de hemel te herzien en om een ​​revolutie in de astronomie te versnellen die begon met de realisatie van de noodzaak om betere astrometrische sterrencatalogi te produceren (en dus de behoefte aan nauwkeurigere astronomische observatie-instrumenten).